Công ty Cổ phần Hồng Nam tổ chức huấn luyện luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc, trong ngày 25/10/2023 Công ty Cổ phần Hồng Nam đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty.

Trong phạm vi nội dung chương trình, toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty đã được giảng viên phổ biến các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp; công tác kiểm tra; quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi gặp tai nạn lao động.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị tại lớp huấn luyện giúp cán bộ, người lao động trong Công ty nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc qua đó chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tai nạn có thể xảy ra.

Ban lãnh đạo Công ty tham dự Lớp huấn luyện

Một số hình ảnh Lớp huấn luyện:

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *