Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NAM
Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Năm thành lập công ty: 2007
Địa chỉ:  Thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Về đại diện hợp pháp của nhà thầu: Ông Trần Ngọc Dũng

Địa chỉ: phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Số điện thoại/fax: 02163.818 211

Địa chỉ email: hongnamcp@gmail.com