CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NAM

Địa chỉ: thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02162240447